Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

NÚI VÀ BIỂN


Bồn chồn núi đứng chôn chân sóng
Bịn rịn đèo chia nghĩa đất liền
Khao khát muốn san đầy biển rộng
Triệu năm... lòng đá vẫn chưa yên !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét