Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

HỘI THƠ 2014 VĂN MIẾU

Hội thơ năm nay lại kém mọi năm! Dư luận chê là nhạt! Các CLB thơ Quần chúng lại bị đẩy ra ngoài bãi xe chứ không được ở Hồ Văn như năm ngoái! Sau đây là một số hình ảnh :
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét