Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DỊP TẾT GIÁP NGỌ

Họp tổng kết năm của Hội âm nhạc Hà Nội tại nhà văn hoá Sinh viên bên Hồ Thiền Quang
Với NS Nguyễn Đăng Tài và các bạn

Với NS Đoàn Bổng

Với NS Trần Đức và các bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét