Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

So đũa

Ảnh: Internet
Dềnh dàng…
…So đũa, chọn mâm
So đi chọn lại …
Để thâm miếng cà!
Tiệc tàn
Mâm bát chia xa
Bát tìm bát
Úp
Mâm tra mâm
Nằm
Đũa chui vào giỏ
Âm thầm
Lơ ngơ dài ngắn!
Lỡ lầm đầu đuôi!
Hanh heo vênh vẹo cả rồi
Gắp được miếng méo
Để rơi miếng tròn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét