Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012


CÒN DUYÊN

Còn duyên thì đến hội Lim
Cớ sao đến hẹn mà em chẳng về?
Yếm đào ai bỏ bùa mê?
Thương ccho khăn xếp áo the để nhàu!
Sông Tương đã lỗi nhịp cầu
Mạn Rồng ai tựa cho đau lòng thuyền!

Còn duyên... rồi nữa hết duyên
Bẽ bàng con nhện đêm đêm giăng mùng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét