Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012


PHẢI LÒNG

Họ rằng: Ta '' phải lòng'' nhau!
Phải...nên Lòng cứ nôn nao suốt ngày
Rượu đào chưa nhắm mà say
Môi trầu chưa bén mà cay mà nồng!

Ô hay! sao cứ phải lòng?
Để sâu thì nổi mà nông lại chìm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét